เลือกประเภทห้องที่ต้องการดูผลโหวดแต่ละประเภท
ผลโหวดรวมทุกประเภท

Vote :

92

 
  ชั้น 2

อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

75

 
  ชั้น 2 ห้อง พบ.204

อาคารที่ทำการคณะ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
   
Vote :

73