แก้ไขข้อมูลเบอร์โทรศัพท์
สังกัดหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน (เบอร์ภายในเก่า)
  (เบอร์ภายในใหม่)
เบอร์โทรศัพท์สายตรง (เบอร์สายตรงเก่า)
  (เบอร์สายตรงใหม่)
โทรสาร (โทรสารเก่า)
  (โทรสารใหม่)
ชื่อ-สกุล ผู้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้