ประชาสัมพันธ์

ประกาศ มธ. เรื่องการรับข้อเสนอขอเช่าพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์พัทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรับปรุงโรงอาหารกลาง มธ. ท่าพระจันทร์
สภาข้าราชการ มธ.กำหนดจัดงาน วันสถาปนาสภาข้าราชการ ครบรอบ ๒๗ ปี, ๖ ม.ค.๕๘
โรงพิมพ์ มธ.มีโปรโมชั่นพิเศษในการสั่งพิมพ์หลายรายการ
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ร่วมเฉลิมฉลอง ๘๐ ปี มธ.จัดพิธีเปิดหน่วยบริการ ๗ หน่วยงาน, ๒๖ มิ.ย.๕๗
  
ประชุมสัมมนา/อบรม

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม กำหนดจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จัดประชุมวิชาการ “Power of Life Style Modification for DM Prevention and Treatment”, ๘ - ๙ ก.ค.๕๗
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรม "การปฏิวัติระบบบริการโรงพยาบาลภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ", ๒๓ ก.ค.๕๗
พบกับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรม "การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างศักยภาพโรงพยาบาล" ๑๓ - ๑๕ ส.ค.๕๗
มธ.จัดศาสนเสวนา เรื่อง “หลักธรรมเพื่อสังคมสู่สันติ” ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปีแห่งการสถาปนา มธ., ๒๗ พ.ค.๕๗
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 มธ. ท่าพระจันทร์
  
ประกาศ

นายสวัสดิ์ โชติพานิช ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศ เนื่องจากสาย Fiber optic ที่ตึกโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต ชำรุด กำลังเข้าดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๗
นักศึกษาและบุคลากร มธ.ที่ประสงค์ขอรับรถจักรยาน, รถป๊อบและรถจักรยานยนต์เก่า เพื่อไปซ่อมแซมใช้งาน แจ้งความประสงค์ได้, ถึง ๓๐ เม.ย.๕๗
มธ.ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ
การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สืบแทน)
  
ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี ๒๕๕๖
มธ.รับสมัครอาสาสมัคร ทำงานต่างประเทศตามโครงการ “อาสาสมัครเพื่อนไทย”, ถึง ๓๐ เม.ย.๕๗
งานบริหารศูนย์สุขศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการสังคมแก่ประชาชน ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี, ๙ เม.ย.๕๗
ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ฯ กำหนดจัดงานมอบรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, ๗ มี.ค.๕๗
ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์
ติดตามข่าวสารกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา มธ.ได้แล้ววันนี้ที่ www.thammasat80.tu.ac.th
  
ประกวดราคา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า, ถึง ๒๕ มิ.ย.๕๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน เก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยว, ถึง ๑๘ มิ.ย.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาจ้างเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker) อาคาร A1, ถึง ๒๖ พ.ค.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยาน จำนวน ๑ งาน, ถึง ๒๒ พ.ค.๕๗
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Preventive Maintenance), ถึง ๒๑ พ.ค.๕๗