ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อย่างใด กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้รับ
::
::
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::


คุณเข้ามาเป็นคนที่
07822
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก :: :: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::
ตำแหน่ง
:: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คุณสมบัติ
 
  วุฒิการศึกษา ::   ปริญญาตรี
 
อายุ
::   26-35
 
คุณสมบัติ
::   >> ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติ่มที่ www.redcross.or.th คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงินและบัญชี 3) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี โดยเฉพาะต้นทุนและมีความรู้ด้านการใช้ PC สำหรับงบการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถพูดเขียนได้ 5) มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและงานด่วนได้ 6) หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทยกำหนดวงเงิน ค้ำประกัน 200,000 บาท หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย
  เงินเดือน ::   15,001 - 20,000
 
จำนวน
::   1
สนใจติดต่อ
     
  บริษัท
::
 
  ที่อยู่
::
อาคาร เฉลิม
เลขที่
 1871
หมู่
 
ตำบล
 วังใหม่
อำเภอ
 ปทุมวัน
ถนน
 อังรีดูนังต์
จังหวัด
 กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์
::
 022564054
โทรสาร ::
 
  E-mail
::
 
  website
::
 http://www.redcross.
  ผู้ประกาศข่าว
::
 

ประกาศเมื่อ

::
 25/11/2016  ..
มีผู้อ่านข่าวนี้จำนวน 297

ตำแหน่งงานอื่นๆ ในบริษัท
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::

ผู้ใช้
>>
รหัสผ่าน
>>

รวมลิงค์หน้าสนใจ

เว็บไซต์ศูนย์รวมการรับสมัครงาน บริษัทเอกชน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กองกิจการนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา และสำนักงานประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา