ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อย่างใด กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้รับ
::
::
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::


คุณเข้ามาเป็นคนที่
07808
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก :: :: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::
ตำแหน่ง
:: เจ้าหน้าที่พัสดุ
คุณสมบัติ
 
  วุฒิการศึกษา ::   ปริญญาตรี
 
อายุ
::   26-35
 
คุณสมบัติ
::   คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน 3) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการตลาด การบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ 4) มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างดี 5) ถ้ามีประสบการณ์ในงานบริหารการขาย (Sale Service) งานพัสดุ หรืองานด้านคลังสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.redcross.or.th
  เงินเดือน ::   15,001 - 20,000
 
จำนวน
::   1
สนใจติดต่อ
     
  บริษัท
::
 
  ที่อยู่
::
อาคาร เฉลิม
เลขที่
 1871
หมู่
 
ตำบล
 วังใหม่
อำเภอ
 ปทุมวัน
ถนน
 อังรีดูนังต์
จังหวัด
 กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์
::
 022564054
โทรสาร ::
 
  E-mail
::
 
  website
::
 http://www.redcross.
  ผู้ประกาศข่าว
::
 

ประกาศเมื่อ

::
 04/11/2016  ..
มีผู้อ่านข่าวนี้จำนวน 303

ตำแหน่งงานอื่นๆ ในบริษัท
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::

ผู้ใช้
>>
รหัสผ่าน
>>

รวมลิงค์หน้าสนใจ

เว็บไซต์ศูนย์รวมการรับสมัครงาน บริษัทเอกชน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กองกิจการนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา และสำนักงานประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา