ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อย่างใด กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้รับ
::
::
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::


คุณเข้ามาเป็นคนที่
07799
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก :: :: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::
ตำแหน่ง
:: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
คุณสมบัติ
 
  วุฒิการศึกษา ::   ปริญญาตรี
 
อายุ
::   26-35
 
คุณสมบัติ
::   คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมชีวเวช วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น และการจัดทำเอกสาร • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรมการตัดต่อ ตกแต่งภาพได้ด้วยจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีม • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัย บทความเผยแพร่หรือด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  เงินเดือน ::   15,001 - 20,000
 
จำนวน
::   2
สนใจติดต่อ
     
  บริษัท
::
 ชุดโครงการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
  ที่อยู่
::
อาคาร พญาไทพลาซ่า
เลขที่
 128/366
หมู่
 
ตำบล
 ทุ่งพญาไท
อำเภอ
 ราชเทวี
ถนน
 พญาไท
จังหวัด
 อื่นๆ
  โทรศัพท์
::
 094 546 8570
โทรสาร ::
 
  E-mail
::
 jittraporn.trf@gmail.com
  website
::
 www.research2biz.com
  ผู้ประกาศข่าว
::
 

ประกาศเมื่อ

::
 15/08/2016  ..
มีผู้อ่านข่าวนี้จำนวน 522

ตำแหน่งงานอื่นๆ ในบริษัท ชุดโครงการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย
 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::

ผู้ใช้
>>
รหัสผ่าน
>>

รวมลิงค์หน้าสนใจ

เว็บไซต์ศูนย์รวมการรับสมัครงาน บริษัทเอกชน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กองกิจการนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา และสำนักงานประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา