ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อย่างใด กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้รับ
::
::
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::


คุณเข้ามาเป็นคนที่
07827
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก :: :: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::
ตำแหน่ง
:: พนักงานตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย (QC, Edit, Coding)
คุณสมบัติ
 
  วุฒิการศึกษา ::   ปวส
 
อายุ
::   ไม่จำกัด
 
คุณสมบัติ
::   • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบและกระตือรือร้น • มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ MS office โดยเฉพาะ Microsoft excel • ชอบพบปะ พูดคุยสื่อสาร กล้าแสดงออก และมีไหวพริบในการแก้ปัญหา • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ ทางด้าน บริหารธุรกิจ การตลาด สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีใจรักในงานวิจัยการตลาด • หากมีประสบการณ์ด้าน EDIT, Coding ,QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ 400-600 บาท/ วัน สนใจสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ คุณฐิตาภา ตันสกุล (คุณจอย) โทร 02-6499799 #3333, 0898938491 หรือ Email มาที่ titapa.t@c-asia.com
  เงินเดือน ::   ไม่ระบุ
 
จำนวน
::   5
สนใจติดต่อ
     
  บริษัท
::
 Custom Asia
  ที่อยู่
::
อาคาร ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23
เลขที่
 1168/65
หมู่
 
ตำบล
 ทุ่งมหาเมฆ
อำเภอ
 สาทร
ถนน
 พระราม 4
จังหวัด
 กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์
::
 026499799 ต่อ 3333
โทรสาร ::
 026499788
  E-mail
::
 titapa.t@c-asia.com
  website
::
 www.c-asia.com
  ผู้ประกาศข่าว
::
 

ประกาศเมื่อ

::
 13/07/2016  ..
มีผู้อ่านข่าวนี้จำนวน 450

ตำแหน่งงานอื่นๆ ในบริษัท Custom Asia
 Paid Internship RESEARCH CONSULTANT
 พนักงานโทรศัพท์สัมภาษณ์งานวิจัยทางการตลาด
:: รับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก ::

ผู้ใช้
>>
รหัสผ่าน
>>

รวมลิงค์หน้าสนใจ

เว็บไซต์ศูนย์รวมการรับสมัครงาน บริษัทเอกชน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กองกิจการนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา และสำนักงานประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา