บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทเรียนออนไลน์สถาบันภาษา
หน้าหลัก
 
 
EL070 English Course 1
ภาษาอังกฤษคอร์ส 1
ผู้สอน: ดร.มนนิภา สมพงษ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
EL171 English Course 2
ภาษาอังกฤษคอร์ส 2
ผู้สอน: อ.สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
EL172 English Course 3
ภาษาอังกฤษคอร์ส 3
ผู้สอน: ดร.ปัทมา สัปปพันธ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
EL226
English for Import-Export Business
ผู้สอน: รศ.ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
บทเรียนออนไลน์คณะต่าง ๆ

ติดต่อเรา

มธ.

สปข.

TU-Moodle

 ทดลองเรียน 

wcl

e-Learning

การดำเนินงาน