2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12/2559
ครั้งที่ 11/2559
ครั้งที่ 10/2559
ครั้งที่ 9/2559
ครั้งที่ 8/2559
ครั้งที่ 7/2559
ครั้งที่ 6/2559
ครั้งที่ 5/2559
ครั้งที่ 4/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 1/2559


เอกสารมติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ..
 
ข้อมูลโดย : งานประชุม กองกลาง & เว็บและระบบโดย : สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)